Problemy natury dermatologicznej

Wszelkiego rodzaju defekty skórne, które pojawiają się na skórze w postaci plam, wysypki czy też innych znamion, mogą mieć bardzo różnorodne podłoże. W przypadku pojawienia się tego typu objawów warto udać się do lekarza specjalisty.

Pokrzywka naczyniowa

Coraz częściej pojawiająca się u pacjentów pokrzywka naczyniowa uznawana jest za chorobę, która łączy w sobie objawy dwóch chorób, a mianowicie choroby skóry i choroby układu tkanki łącznej. Wszystkie choroby związane z tkanką łączną dotyczą ogólnie stanów zapalnych tkanki łącznej, które to w większości przypadków wywoływane są przez krążące we krwi autoprzeciwciała. Z tego też względu choroby tego typu zaliczane są do chorób autoimmunologicznych. Sama pokrzywka jest typową chorobą skóry.

Główne przyczyny pokrzywki

Pokrzywka naczyniowa znana jest także pod nazwą pokrzywkowego zapalenie naczyń. Wszystko to wynika z faktu, że jednym z kryteriów rozpoznawania jej rozwoju jest stwierdzenie w wycinku z tak zwanej biopsji skóry leukocytoklastycznego zapalenia naczyń. Zapalenie naczyń zaliczane jest do chorób układu tkanki łącznej, sama choroba polega na rozwoju stanu zapalnego w obrębie ścian naczyń. Wszystko to z kolei związane jest z obecnością w tym miejscu tak zwanych kompleksów immunologicznych. Kompleksy immunologiczne znane także jako kompleksy antygen-przeciwciało powstają w wyniku wiązania przez antygen swoistych przeciwciał. które to krążą we krwi, a także odkładają się w różnych narządach. I właśnie sam fakt odkładania się przeciwciał w narządach prowadzi do ich uszkodzenia. W przypadku pokrzywki powstałe kompleksy immunologiczne odkładają się w naczyniach, gdzie też powodują aktywację układu dopełniacza, który to odpowiedzialny jest za powstawanie stanu zapalnego. Ten złożony proces jest dziś już bardzo dobrze poznany, a dzięki temu też sama pokrzywka jest dużo szybciej diagnozowana.

Różne typy pokrzywki naczyniowej

U pacjentów rozróżniane są różne typy pokrzywki, a wśród nich około 1% uznaje się za tak zwaną przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, której to podłoże powstawania jest jeszcze nie do końca poznane. Co więcej rozróżnia się pokrzywkę wtórną, która to powiązana jest z przebiegiem różnych innych chorób, w tym na przykład chorób układu tkanki łącznej, różnego typu infekcji czy chorób typu białaczka i chłoniaki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here