prawo spadkowe

Polskie prawo spadkowe przewiduje dwie formy dziedziczenia – ustawowe lub testamentowe. Mało osób sporządza dzisiaj swoją ostatnią wolę na piśmie. W takiej sytuacji należy zatem spojrzeć na przepisy i ustalić krąg spadkobierców ustawowych. Jak to zrobić? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Kto dziedziczy w pierwszej kolejności?

Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, jego majątek będzie dziedziczony przez spadkobierców ustawowo. Polskie prawo spadkowe przewiduje pięć grup spadkobierców ustawowych. W pierwszej kolejności bierze się pod uwagę grupę, obejmującą małżonka oraz dzieci spadkodawcy. Małżonek otrzyma połowę majątku, wchodzącego w skład masy spadkowej. Dzieci natomiast drugą połowę, podzieloną na równe części. Jeżeli małżonek nie dożyje otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, to spadek dzieli się tylko pomiędzy dzieci. Z kolei jeżeli któreś z dzieci nie żyje, to spadek otrzymają zstępni tych dzieci.

Gdy spadkodawca nie miał dzieci…

W drugiej grupie spadkobierców ustawowych polskie prawo spadkowe uwzględniło małżonka i rodziców. Jeżeli zatem spadkodawca umarł bezpotomnie, małżonek ponownie otrzyma połowę majątku, wchodzącego w skład masy spadkowej. Pozostała część przypadnie natomiast rodzicom spadkodawcy – w równych częściach. Jeżeli oczywiście spadkodawca nie pozostawał w chwili śmierci w związku małżeńskim, to cały majątek po nim odziedziczą wyłącznie rodzice. Jeżeli któreś z rodziców nie dożyje natomiast otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, to ich część przypadnie rodzeństwu spadkodawcy. Liczy się przy tym zarówno rodzeństwo rodzone, jak i przyrodnie.

Nowe grupy spadkobierców

W trzeciej grupie spadkowej znajdują się dziadkowie. Rzadko dochodzi do takiego dziedziczenia. Raczej niepopularna jest bowiem sytuacja, w której umiera wnuk, a jednocześnie nie ma już jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa. Teoretycznie jednak jest to możliwe. Co ciekawe ta grupa pojawiła się w Kodeksie cywilnym dość późno, bo w 2009 r. Stosunkowo nową jest również grupa czwarta, czyli pasierbowie. Jeżeli spadkodawca nie ma już małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków) oraz wstępnych (rodziców, dziadków), a także rodzeństwa, spadek przypadnie dzieciom małżonka z innego związku. Co jednak istotne, jeżeli pasierbowie nie żyją, nie mogą po nich odziedziczyć ich zstępni.

Gdy spadkodawca nie miał żadnych krewnych

Jeżeli natomiast spadkodawca nie miał żadnych bliższych i dalszych krewnych, spadek zgodnie z polskim prawem spadkowym przypadnie gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Ewentualnie, gdy nie miał on ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas spadek przypadnie Skarbowi Państwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here