Strój mazowiecki

Materiał strojów ludowych jest bardzo bogaty. Znamionuje go bogate zdobnictwo oraz haft biały na białym płótnie, występujący również na Śląsku oraz w Rzeszowskiem. Cały ten pas przykarpacki, przy dominującym nowszym charakterze stroju ludowego, posiada również tu i ówdzie reliktowe fartuchy płócienne lub tiulowe, wskazujące na głębokie tradycje dawnego nurtu kulturowego, trzymające się gór. Wchodzący w skład drugiej grupy strój mazowiecki – jak bywa nazywany ubiór sporządzany z pasiastego lub kraciastego samodziału barwnego , a dotyczy to szczególnie odzienia kobiecego obejmuje całe terytorium Polski na północ od pasa przykarpackiego, aż ku Kujawom, Mazurom i Białostocczyźnie. Obejmuje on również Wielkopolskę i Ziemię Lubuską, gdzie jednakże należy już do rzadkości i zmieszany jest z wielu naleciałościami obcymi, a nawet całymi enklawami strojów niemieckich. Nie wyjaśniona dostatecznie jest jeszcze sprawa strojów ludowych na Pomorzu i na Mazurach, skąd posiadane zabytki pochodzą z ostatnich dziesiątków lat i nie mówią nic o formach dawnych.

insult.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here