Postaci świętych w polskie rzeźbie ludowej

Popularne są również różnego rodzaju Madonny, z Dzieciątkiem lub bez, z których charakterystyczna dla Polski, ściślej pogranicza zachodniego Mazowsza z Kujawami, jest stożkowata figura Matki Boskiej Skępskiej. Ze świętych najbardziej popularny był u nas Jan Nepomucen, którego figury stawiane były przeważnie nad wodą. Na południowych terenach spotykamy niekiedy św. Floriana gaszącego płonący kościół. Naszą ściśle polską, rzec można osobliwością tematyczną są trzy koncepcje ikonograficzne: Chrystusa Frasobliwego, Upadającego pod krzyżem i stojącego ze związanymi rękoma, zapewne przed Piłatem. Na pierwsze miejsce wysuwa się Frasobliwy. Sam typ zasadniczy nie jest wymysłem ludowym , lecz znany był już w okresie gotyku w Niemczech i u nas. Jak wskazuje napis pod dziewiętnastowiecznym drzeworytem ludowym , przedmiotem troski Chrystusa była nie dola ludu, jak to romantycznie było później komentowane, ale Ios zburzonej Jerozolimy. Niemniej jednak taką właśnie postać Chrystusa polscy rzeźbiarze ludowi sobie upodobali.

jezjerzy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here