Tereny francuskie w starożytności

W starożytności niemal całe terytorium dzisiejszej Francji kontynentalnej znajdowało się pod panowaniem Rzymian. Pierwsze wzmianki i źródła historyczne pochodzą jednak z czasów wcześniejszych, bo już z około 600 r. p.n.e. Wtedy na południe terenów francuskich dotarli Grecy. Mniej więcej sto pięćdziesiąt lat później kraj ten został podbity przez Celtów. Lud ten zyskał później miano Galów. Tak byli nazywani przez starożytnych Rzymian. Przybyli oni na terytorium francuskie za czasów panowania Juliusza Cezara. Wtedy kraj został przez niego podbity i cała Galia szybko przejęła kulturę najeźdźców. Pokłosie tego widać na przykład w języku francuskim, który należy do rodziny języków romańskich. W tym czasie tereny te rozwijały się. Dzięki wzniesieniu specjalnych fortyfikacji na ziemiach położonych nad Renem, Galia uniknęła też przez długi czas najazdów wrogich germańskich plemion. Germanie, a raczej część ich plemion, które nosiły nazwę Franków, zamieszkali tu dopiero w IV wieku n.e. Dotarły jednak jedynie na północno-zachodnie ziemie kraju. Członkowie tych plemion zjednoczyli się jednak dopiero w V wieku, kiedy na ich czele stanął Chlodwig. Jego panowanie dało początek dynastii Merowingów, a tym samym państwu francuskiemu.

miejscedobrejenergii.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here