Ewolucja zawodu specjalisty do spraw kadr

Dzisiejszy rynek pracy w Polsce jest bardzo charakterystyczny. Możemy wyróżnić trzy zasadnicze trendy odnośnie poszczególnych stanowisk, jakie w nim występują. Po pierwsze obserwujemy wymieranie niektórych zawodów, które spowodowane jest zastąpieniem pracy ludzkiej przez maszyny, zmianą technologii, która wpływa na inne świadczenie usług lub wzrostem dochodu społeczeństwa, skutkującym brakiem opłacalności korzystania z określonych usług. Do takich profesji można zaliczyć na przykład zduna czy szewca. Druga grupa zawodów to takie, które poszły w daleko idącą specjalizację – dziś wszystkie czynności w firmie rozbijane są na czynniki pierwsze i dopieszczane do granic możliwości, stąd konieczność perfekcyjnego wykonywania danej pracy. Takie stanowiska obserwujemy głównie w fabrykach i przy nowoczesnych technologiach wytwarzania. Z kolei trzecia grupa to poszerzanie się kompetencji osób na danych stanowiskach, a nawet łączenie dwóch stanowisk w jedno. Z taką sytuacją mamy między innymi do czynienia w strukturach administracyjnych, gdzie wciąż szuka się oszczędności i pracowników wszechstronnych. Zaliczyć można do tych zawodów na przykład stanowisko kadrowe, które dziś, szczególnie w mniejszych jednostkach, jest już łączone w księgowym. Jakie trzeba zatem posiadać umiejętności, by w dzisiejszych czasach zdobyć taką pracę? Czy konieczne jest ponoszenie kwalifikacji na szkoleniu kadry i płace?

Kadry i finanse ramię w ramię

Jak już zostało wspomniane sprawy kadrowe są dzisiaj nierzadko łączone w księgowymi. W małych i średnich przedsiębiorstwach osoba odpowiedzialna za przelewy wynagrodzeń, naliczanie urlopów i ewidencję wszelkich spraw pracowniczych może poszerzać swoje kompetencje o płacenie faktur, naliczanie podatku, składanie odpowiednich deklaracji do urzędów i ewidencjonowanie wszelkich finansów firmy. Zauważa się przy tym kierunek ekspansji od księgowego do kadrowego, a nie odwrotnie. Dzieje się tak dlatego, że sprawy księgowe wymagają znajomości wielu ustaw i przepisów, które na bieżąco są aktualizowane. Ich zaniedbanie może doprowadzić firmę do poważnych kłopotów, gdyż mówimy tu między innymi o sprawach zobowiązań czy płynności finansowej. Piecza nad tym wymaga doświadczenia, a przynajmniej ukończenia odpowiednich studiów kierunkowych. Owszem, sprawy kadrowe również są bardzo istotną częścią działalności przedsiębiorstwa, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że w nich pomyłka kosztuje mnie.

Mało jest firm, w których jedna osoba może połączyć te stanowiska i z pełnym zaangażowaniem oraz skutecznością działać w tak szerokim obszarze. Jak już jednak wspomniano wyżej, taki trend jest możliwy do zaobserwowania, szczególnie w małych firmach, rywalizujących na dużych rynkach i próbujących przebić się między innymi poprzez minimalizację kosztów własnych. Dlatego coraz popularniejsze są chociażby kursy kadry i płace w Warszawie, gdzie również księgowi mogą poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę i nauczyć się czegoś nowego. W końcu sprawy pracownicze i finansowe w pewnym stopniu przenikają się ze sobą, ale na pewno nie są tożsame.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Dom Wiedzy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here