Trudny kawałek chleba

W dobie globalizacji świata, tworzenia się nowych struktur, takich jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki znany w skrócie jako NATO  czy też pewnie większości z nas najbliższy czyli Unia Europejska, występuje popyt na tłumaczenia. Ma to związek z wieloma aspektami kontaktów międzynarodowych od kurtuazyjnych spotkań, aż po jak najbardziej oficjalne obrady, które często kończą się pewnymi formalnymi uzgodnieniami, dokumentami o charakterze prawnym, obligującym wszystkie strony do określonych działań. Niezbędne w takim układzie są tłumaczenia często na wiele języków, pod presją czasu i oczekiwań. Tak jak mniej oficjalne spotkanie urzędników państwowych nie wymaga specjalistycznych umiejętności językowych, tak już spotkania robocze charakteryzują się zupełnie inną specyfiką. Tłumaczenia dokumentów o charakterze międzynarodowym wymagają znakomitej znajomości nie tylko języka, ale i tematu podejmowanego przez zainteresowane strony spotkania na szczycie przykładowo grupy krajów nadbałtyckich.

mftp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here