Jak sprawdzić w KRD informacje na swój temat?

Krajowy Rejestr Długów to jedno z kilku biur informacji gospodarczej, jakie działają w Polsce. KRD zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem danych na temat dłużników, którzy nie wywiązują się terminowo ze swoich zobowiązań, informacje uzyskując od wierzycieli. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie ten, kto posiada wymagany w podobnej sytuacji tytuł prawny. Każdy może sprawdzić w Krajowym Rejestrze Długów informacje na własny temat – nie jest to trudne. W tym celu należy założyć konto na stronie internetowej: https://konsument.krd.pl/Account/Login/?returnUrl=%2F. Kolejny krok to dokonanie weryfikacji swojej tożsamości, tzn. zeskanowanie dowodu osobistego. Po weryfikacji konta można pobrać raport, z którego wynika, czy dane na temat sprawdzanej osoby widnieją w rejestrze, a także kto i dlaczego dokonał wpisu i jaka jest wysokość zadłużenia. Informacje w KRD można sprawdzać raz na 6 miesięcy i wówczas jest to nieodpłatne. Jeśli jednak chcemy robić to częściej, musimy każdorazowo uiszczać opłatę w wysokości 6,90zł.

www.exposs.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here