Interakcje alkoholu z lekami. To warto wiedzieć

Wiele leków wchodzi w interakcje z alkoholem. Szczególną ostrożność należy zachować w czasie stosowania leków wpływających na ośrodkowy układ nerwowy, krzepliwość krwi, glikemię, a także leków o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwłuszczycowym. Skutki interakcji mogą się pojawić natychmiast lub nawet po upływie kilku lat.

Mechanizm interakcji z alkoholem związany jest z pobudzaniem lub hamowanie enzymów wątrobowych, metabolizujących leki. Na działanie niepożądane, związane ze równoczesnym stosowaniem leków i alkoholu, wpływa stan czynnościowy wątroby oraz stopień i częstość nadużywania alkoholu. Szczególną uwagę na interakcje leków powinny zwrócić uwagę kobiety w ciąży lub planujące potomstwo.

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy

Najważniejsza klinicznie interakcja występująca pomiędzy alkoholem a lekami, dotyczy leków depresyjnie działających na ośrodkowy układ nerwowy. Alkohol może nasilać depresyjne działanie leków na OUN. Należy bezwzględnie unikać jego spożywania w trakcie terapii środkami uspokajającymi, nasennymi, przeciwlękowymi, przeciwpsychotycznymi, przeciwdepresyjnymi, przeciwdrgawkowymi oraz narkotycznymi lekami przeciwbólowymi.

Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne

Paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), np. kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) nie należy łączyć z alkoholem. Alkohol nasila drażniące (uszkadzające) działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka. U osób przewlekle nadużywających alkohol może dojść do zwiększonej hepatotoksyczności po zażyciu paracetamolu.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Podczas stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarolu, warfaryny) należy ograniczyć spożycie alkoholu ze względu na zwiększony efekt hipoprotrombinowy i ryzyko powikłań krwotocznych. Szczególne ryzyko dotyczy osób z niewydolnością wątroby.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe

Spożywanie alkoholu może nasilać hipoglikemizujące działanie insuliny oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych, zwłaszcza u pacjentów na czczo. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące metforminę ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Leki o działaniu przeciwbakteryjnym

Antybiotyki cefalosporynowe (cefamandol, cefoperazon, cefotetan) oraz metronidazol mogą powodować zatrucie organizmu aldehydem octowym w wyniku reakcji z alkoholem, nawet niewielką jego ilością. Zatrucie jest spowodowane reakcją disulfiramową. Charakteryzuje się zaczerwienieniem twarzy, spadkiem ciśnienia tętniczego, kołataniem serca, zwiększoną potliwością, a także zaburzeniem układu oddechowego oraz pokarmowego. Reakcja disulfiramowa może wystąpić także po zażyciu leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych sulfonylomocznika (np. gliklazydu, glimepirydu, glipizydu i glikwidonu).

Leki przeciwłuszczycowe

Podczas leczenia acytretyną oraz przez 2 miesiące od zaprzestania terapii należy bezwzględnie unikać stosowania alkoholu. Etanol nasila przemianę acytretyny do etretinatu, który wykazuje silne działanie teratogenne (powoduje wady w rozwoju płodu). Metabolit acytretyny gromadzi się w podskórnej tkance tłuszczowej, gdzie może być obecny przez wiele lat. W trakcie terapii przeciwłuszczycowej wymagane jest stosowanie środków antykoncepcyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here