Formy zabezpieczenia przy ubieganiu się o kredyt

Jeśli ubiegamy się o kredyt, powinniśmy wiedzieć, że bank może, a właściwie na pewno zażąda od nas wykazania form zabezpieczenia, chcąc tym samym upewnić się, że będziemy w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie zgodnie z warunkami zawartej umowy. Rodzajów zabezpieczenia akceptowanych przez bank jest całkiem sporo – najczęściej występujące to: hipoteka, zastaw, blokada rachunków bankowych, poręczenie bądź weksel. Zabezpieczenie kredytu musi być na tyle duże, by dzięki niemu możliwe było zwrócenie pożyczonej sumy wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi kosztami, gdyby dłużnik nie regulował swoich zobowiązań w terminie. Jeśli klient nie jest w stanie wykazać dostatecznych form zabezpieczenia, bank najprawdopodobniej rozpatrzy wniosek potencjalnego kredytobiorcy negatywnie. Podstawową formą zapewnienia spłaty zobowiązań jest jednak zdolność kredytowa. Warto wiedzieć, że bank ma prawo zastrzec sobie możliwość wystąpienia o wzmocnienie zabezpieczenia kredytu już w trakcie spłacania długu.

www.pracorama.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here